Tiết kiệm được 3 implant nhờ kéo răng số 5 hàm dưới ngầm lên cung răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, hàm dưới hỏng 2 răng số 6 đã làm cầu, 1 răng số 5 mọc ngầm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, hàm dưới cắt cầu kéo khít khoảng mất răng và kéo răng ngầm lên

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, khoảng mất răng được kéo khít

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *