Cải thiện đáng kể một ca hô hàm nặng khớp cắn sâu bằng mắc cài mặt lưỡi hai rãnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô hàm nặng, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa hàm dưới lộn xộn, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, hàm trên cắm 2 vis kéo lùi tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, góc nghiêng cải thiện phần hô rõ rệt, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *