Trường hợp hô hàm nặng đỡ vẩu rất nhiều sau khi niềng răng mặt trong nhổ 4 răng kéo lùi răng cửa

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy tình trạng vẩu nặng do cả răng và hàm, răng hơi lộn xộn, cười hở lợi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, cười không thấy hở lợi

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, đỡ cười hở lợi, góc nghiêng đỡ hô rất nhiều, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.