Trường hợp hô, răng chìa nhiều, khớp cắn sâu được xử lý thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, khớp cắn sâu, góc nghiêng hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa tối đa, hàm trên căm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ hợp lý, trục răng cửa thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết tình trạng khớp cắn sâu, góc nghiêng hết hẳn hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *