Trường hợp hô, răng chìa nhiều, khớp cắn sâu được xử lý thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, khớp cắn sâu, góc nghiêng hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa tối đa, hàm trên căm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ hợp lý, trục răng cửa thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết tình trạng khớp cắn sâu, góc nghiêng hết hẳn hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.