Trường hợp hô hàm trên, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng vẩu được niềng răng mặt lưỡi thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi nhô ra trước, cằm lùi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lủi răng cửa hàm trên với sự hỗ trợ bởi minivis, hàm dưới sắp đều lại răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu hẳn, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.