Trường hợp răng khấp khểnh, lệch nhân trung hàm trên do thiếu răng, vẩu môi dưới được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đường giữa hàm trên lệch sang trái do thiếu răng số 2 bên trái, hàm dưới lộn xộn, góc nghiêng thấy môi dưới trề ra

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4 để tạo chỗ sắp đều răng và kéo cân lại đường giữa hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: khớp cắn lồng múi ổn định, đường giữa cân đối, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, đỡ lệch nhân trung hàm trên, góc nghiêng thấy môi dưới hết bị trề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *