Trường hợp đã niềng nhưng chưa hài lòng được sửa lại bằng mắc cài kim loại, nhổ thêm 2 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  đã từng niềng hàm dưới, chỉ nhổ 2 răng hàm dưới, nên hàm trên còn hô và lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, cắm vis kéo lùi tối đa, sắp đều răng

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, nụ cười thẩm mỹ hơn, góc nghiêng đỡ hô hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.