Một trường hợp răng lộn xộn, khớp cắn sâu, hô được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, nụ cười méo và không thẩm mỹ, góc nghiêng hơi hô, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng số 4 hàm trên và răng số 5 hàm dưới, cắm 2 vis hàm trên, sắp đều lại răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đõ hô, cằm đỡ lùi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *