Một ca hô, răng chìa được khắc phục bằng mắc cài kim loại tự buộc nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy môi nhô, răng cửa chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ hợp lý

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *