Trường hợp răng khấp khểnh, hô, thiếu răng nanh hàm trên được khắc phục bằng niềng răng mắc cài kim loại tự đóng, nhổ 3 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn, góc nghiêng hô, đã nhổ răng nanh hàm trên bên trái

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ thêm 3 răng số 4, tạo chỗ sắp đều răng và kéo thẳng răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *