Trường hợp răng khấp khểnh, hô nhẹ được điều trị niềng răng mặt trong thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa chìa, nụ cười chưa được đẹp, góc nghiêng hơi hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 5 vì khách hàng muốn kéo vào ít, sắp đều lại răng và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *