Trường hợp răng khấp khểnh, hô nhẹ được điều trị niềng răng mặt trong thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa chìa, nụ cười chưa được đẹp, góc nghiêng hơi hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 5 vì khách hàng muốn kéo vào ít, sắp đều lại răng và kéo lùi răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.