Niềng răng mặt lưỡi hàm trên khắc phục vẩu, lệch đường giữa cho khách hàng 37 tuổi, thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên răng chìa, hàm dưới thiếu 1 răng cửa nên đường giữa hàm dưới lệch, góc nghiêng vẩu nhiều

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm, cắm 4 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, nụ cười đẹp hơn, đường giữa cân đối hơn, góc nghiêng thay đổi rõ rệt, đỡ vẩu rất nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *