Một ca hô, răng khấp khểnh, hỏng răng số 6 hàm dưới được niềng răng kéo răng số 7 và 8 vào thay thế không cần trồng răng giả

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, góc nghiêng hô, răng lộn xộn, đường giữa 2 hàm lệch nhau, hỏng 2 răng số 6 hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng sô 4 hàm trên và nhổ răng số 6 bị hỏng hàm dưới, kéo đóng khoảng, kéo răng 7,8 ra thay thế.

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, đường giữa 2 hàm trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa đỡ chìa, hết khấp khểnh, góc nghiêng hết hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *