Trường hợp răng thưa, khấp khểnh, khớp cắn đối đầu được khắc phục với mắc cài kim loại thường dùng phương pháp di xa toàn hàm dưới không nhổ râng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng thưa hàm trên, lộn xộn, khớp cắn đối đầu, lệch đường giữa 2 hàm nhiều

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, cắm 2 vis hàm dưới kéo lùi toàn hàm để khắc phục cắn đối đầu và chỉnh đường giữa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng khít nhau, khớp cắn lồng múi chuẩn, có độ cắn phủ bình thường, đường giữa 2 hàm trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, hết cắn đối đầu, hết khe thưa răng cửa, không còn bị lệch đường giữa 2 hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *