Trường hợp răng lộn xộn, hô nhẹ, khớp cắn đối đầu, lệch đường giữa 2 hàm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, hơi vâu, khớp cắn đối đàu, đường gữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, sắp đều lại răng và kéo lùi răng cửa giảm hô, chỉnh khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, có độ cắn phủ, đường giữa cân đối, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết lệch đường giữa, hết khớp cắn đối đầu, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *