Trường hợp răng khấp khểnh, hô nhẹ được niềng răng mắc cài kim loại thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nhiều, nụ cười không tự tin, góc nghiêng môi hơi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn nhiều, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.