Niềng răng mặt trong sửa lại một ca niềng răng mắc cài sứ mặt ngoài bị hỏng, khớp cắn sâu, ko đóng khoảng được

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng tại một nha khoa khác tại Sài Gòn hơn 1 năm nhưng hàm trên chưa khít hết khoảng, khớp cắn vẫn sâu, hàm dưới bong gần hết mắc cài

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: làm phẳng lại cung răng 2 hàm, kéo đóng khít khoảng ở hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: khít hết khoảng trống nhổ răng, khớp cắn lồng múi ổn định, răng cửa thẳng trục

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa đỡ chìa hẳn, hết hẳn khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi đỡ vẩu nhiều, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *