Niềng răng mặt trong nhổ 4 răng khắc phục hô, khớp cắn hở

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô khá nặng, cằm lẹm, môi nhô, khớp cắn hở răng cửa, răng lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, cắm 2 vis hàm trên, kéo lùi răng cửa để giảm nhô môi, đóng khớp cắn hở

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, có độ cắn phủ hợp lý, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khớp cắn hở, hết khấp khểnh, môi đỡ dày, góc nghiêng đỡ vẩu hẳn, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *