Niềng răng mặt trong nhổ 4 răng khắc phục hô, khớp cắn hở

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô khá nặng, cằm lẹm, môi nhô, khớp cắn hở răng cửa, răng lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, cắm 2 vis hàm trên, kéo lùi răng cửa để giảm nhô môi, đóng khớp cắn hở

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, có độ cắn phủ hợp lý, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khớp cắn hở, hết khấp khểnh, môi đỡ dày, góc nghiêng đỡ vẩu hẳn, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.