Trường hợp hô, mất răng hàm khi đang niềng dở nơi khác được niềng lại thành công bằng mắc cài kim loại thường, nhổ 3 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đang niềng dở nơi khác nhưng cảm thấy không tin tưởng do bị hô mà không nhổ răng, mất răng số 6 hàm dưới bên trái

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng số 4 để kéo dựng thẳng răng cửa và cân đối với kéo đóng khoảng mất răng hàm, không cần trồng răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng hơn, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng hài òa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô rất nhiều, cằm gần như hết lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *