Trường hợp khớp cắn đối đầu, hạng III được điều trị thành công bằng mắc cài pha lê và kéo lùi toàn hàm dưới không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn đối đầu, làm răng cửa bị mòn, khi cười cung cười đảo ngược

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: kéo lùi toàn hàm dưới ra sau bằng minivis và mài kẽ răng, không nhổ răng

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: đường giữa cân đối, răng đều, có độ cắn phủ hàm trên lên hàm dưới, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khấp khểnh, hết khớp cắn đối đầu, khớp cắn hạng III chỉnh về hạng I, khi cười có cung cười

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *