Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục hô hàm, cằm lẹm, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ răng số 4 hàm trên và răng số 5 hàm dưới, kéo lùi răng cửa 2 hàm giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng hơn, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, góc nghiêng đỡ hô nhiều cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *