Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục hô hàm, cằm lẹm, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ răng số 4 hàm trên và răng số 5 hàm dưới, kéo lùi răng cửa 2 hàm giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng hơn, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, góc nghiêng đỡ hô nhiều cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.