Trường hợp vẩu có răng hàm số 6 hàm dưới bị hỏng được niềng răng mắc cài mặt trong thành công, không phải trồng răng giả

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng vẩu, răng cửa 2 hàm chìa, hơi lộn xộn, có răng hàm số 6 hàm dưới bên trái bị hỏng tủy.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4 và răng số 6 hỏng tủy, kéo lùi răng cửa tối đa, hàm trên cắm 2 vis, phương án này giữ lại được các răng lành mạnh, không cần phải trồng răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, trục răng cửa thẳng, cung duy trì dán cả 2 hàm.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, góc nghiêng thấy tình trạng vẩu đỡ hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *