Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc điều trị răng khấp khểnh nặng, khớp cắn sâu, cười hở lợi hoàn thành sau gần 2 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng cả 2 hàm, khớp cắn rất sâu, răng cửa hàm trên trùm hẳn lên hàm dưới, răng cửa cụp, cười hở lợi

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng để tạo khoảng sắp đều răng, đánh lún răng cửa làm phẳng cung răng để điều trị khớp cắn sâu và cười hở lợi

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, đường giữa cân đối, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn phủ vừa phải

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết cụp, hết khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, khi cười đỡ hở lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *