Niềng răng mắc cài mặt lưỡi khắc phục hô cho khách hàng đã bọc sứ 2 răng cửa, có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng cảm thấy bị hô, môi nhọn, cằm hơi lẹm, răng chìa, đã bọc sứ 2 răng cửa. Hàm dưới lệch nhiều sang trái. Khớp cắn sâu.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: do có tình trạng lệch hàm dưới nên bác sĩ đưa ra phương án nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 5 hàm dưới. Hàm trên cắm 2 vis.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: Răng đều, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn lồng múi chuẩn. Sau niềng khách hàng sẽ được cắt lợi mài xương ổ để chữa cười hở lợi.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy hết hô, môi thu vào, cằm không còn bị lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *