Trường hợp góc nghiêng bị hô được khắc phục bằng mắc cài mặt trong thường, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, môi nhô ra, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: khớp cắn lồng múi ổn định, răng thẳng trục, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: cười không bị mồm toàn răng, góc nghiêng đỡ vẩu hẳn, môi thu vào, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.