Niềng răng mắc cài kim loại giải quyết tình trạng cắn đối đầu, hạng III bằng phương pháp cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa bị cắn đối đầu, khớp cắn hạng III, răng hơi thưa và khấp khểnh

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: cắm vis hàm dưới và kéo lùi toàn hàm dưới để giải quyết tình trạng cắn đối đầu

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khít các khe thưa, khớp cắn lồng múi tốt, đạt được độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn đối đầu, hết khe thưa, khớp cắn về hạng I, góc nghiêng thấy môi dưới đỡ trề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *