Niềng răng lộn xộn bằng mắc cài kim loại tự khóa hoàn thành sau 1 năm rưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng lộn xộn, làm nụ cười mất thẩm mỹ, hàm dưới đã nhổ 1 răng số 5. Đường giữa hàm dưới lệch sang phải.

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng ở hàm trên và 1 răng ở hàm dưới để tạo chỗ sắp đều răng, kéo đóng khoảng cân đối với chỗ mất răng số 5 hàm dưới

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng sắp xếp đều đặn, khớp cắn lồng múi chuẩn, đường giữa 2 hàm cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đều hơn, không còn lộn xộn, đường giữa răng cân đối hơn, thẩm mỹ nụ cười cải thiện lên nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *