Niềng răng hô, lộn xộn, khớp cắn sâu cho khách hàng đã bọc sứ 1 răng cửa dùng mắc cài mặt trong

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh khá nặng, khớp cắn sâu, nụ cười mất thẩm mỹ, góc nghiêng thấy môi nhô, cằm lùi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, dùng mắc cài mặt trong đa rãnh, sắp đều răng và kéo lùi răng cửa giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn phủ hợp lý, nụ cười và góc nghiêng đều hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết khấp khểnh, không bị khớp cắn sâu, đường giữa cân đối hơn, nụ cười đẹp lên nhiều lần, góc nghiêng đỡ hô hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *