Niềng răng lộn xộn, lệch đường giữa hàm trên do nhổ răng 1 bên, dùng mắc cài mặt lưỡi hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khi cười đường giữa răng hàm trên lệch sang phải so với nhân trung do đã nhổ 1 răng số 4 hàm trên bên phải, răng hàm dưới lộn xộn, hơi hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ thêm 3 răng số 4 để kéo chỉnh răng lại cân đối, hàm trên cắm 1 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, đường giữa hai hàm trùng nhau và cân với mặt, khớp cắn lồng múi chuẩn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, khi cười răng hàm trên không còn bị lệch sang phải, góc nghiêng thấy đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *