Niềng răng mắc cài kim loại không nhổ răng khắc phục hô hàm trên, khớp cắn sâu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng cảm thấy răng cửa hàm trên chìa ra ngoài và phủ nhiều lên hàm dưới, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: khách hàng không muốn nhổ răng, phương án niềng răng là kéo lùi (di xa) toàn bộ hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng, độ cắn chìa và cắn phủ bình thường, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa đỡ chìa, đỡ khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *