Niềng răng mặt trong điều trị lộn xộn, răng cụp, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu 2 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn hai hàm, khớp cắn sâu răng cửa hàm trên cụp và trùm hẳn lên hàm dưới, thiếu 2 răng cửa hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để có khoảng sắp đều răng, dựng lại trục răng cửa, làm phẳng cung răng để khắc phục khớp cắn sâu

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi khá tốt, đường giữa 2 hàm trùng nhau, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, răng cửa không còn bị cụp, nụ cười đẹp hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *