Niềng răng mặt trong khắc phục hô hàm, cười hở lợi cho khách hàng 32 tuổi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô, cằm lẹm, cười hở lợi, răng hơi lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, cắm 2 vis hàm trên để kéo lui răng cửa trên vào tối đa.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, cười đỡ hở lợi, góc nghiêng thay đổi nhiều, mũi cao hơn, môi đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *