Niềng răng mắc cài pha lê tự buộc khắc phục hô, khớp cắn hở cho trường hợp thiếu răng nanh hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng khớp cắn hở răng cửa, răng chìa, góc nghiêng vẩu, cằm lẹm, thiếu răng nanh hàm trên bên phải

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 3 răng số 4, kéo lùi răng cửa, kéo cân đối với vị trí thiếu răng nanh hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng cửa thẳng trục, khớp cắn ổn định, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đỡ chìa, hết tình trạng khớp cắn hở, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *