Niềng răng mắc cài pha lê kéo đóng khoảng nhổ răng để không phải trồng răng giả

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có 2 răng số 4 hàm trên đã chữa tủy bọc sứ, hiện bị đau, muốn nhổ đi và kéo lại khít để không phải cấy implant, góc nghiêng hơi hô. Đường giữa răng hàm dưới lệch sang phải.

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 2 răng số 4 hàm trên kéo đóng khoảng. Khách hàng không muốn kéo vào nhiều bị móm.

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt. Đường giữa răng hai hàm trùng nhau.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đều hơn, góc nghiêng thấy đỡ hô hơn một chút so với ban đầu vừa đủ không móm. Kéo khít các khoảng nhổ răng số 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *