Niềng răng hô bằng mắc cài kim loại, nhổ răng 6 hỏng tủy đã bọc sứ thay vì răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, góc nghiêng môi nhô ra, răng cửa hàm trên chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng số 4 và 1 răng số 6 hàm dưới bị hỏng tủy đã bọc sứ, ưu tiên giữ lại răng lành mạnh

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại:  răng đỡ chìa hẳn, răng đều hơn, góc nghiêng môi thu vào, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.