Niềng răng mắc cài pha lê điều trị răng lộn xộn cho khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả hai hàm, hàm trên hơi chìa, hàm dưới thiếu 1 răng cửa, khớp cắn sâu Phương án niềng răng mắc cài pha lê: không nhổ răng, mài kẽ hàm trên để tạo khoảng sắp đều răng, kéo lùi toàn hàm trên để chỉnh cắn chìa Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, nụ cười đẹp So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đều hơn, khớp cắn đỡ sâu, nụ cười tự tin hơn, góc nghiêng đỡ hô một chút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.