Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục một ca hô khá nặng cho khách hàng nam 36 tuổi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên khá nặng, môi nhô nhiều, khớp cắn hạng II, răng hàm dưới cũng chìa, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ răng số 4 hàm trên và cắm 2 vis hàm trên để kéo răng cửa vào nhiều nhất có thể, hàm dưới nhổ răng số 5 vì cần kéo ít hơn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng thẳng, khớp cắn chuẩn, độ cắn trùm và cắn chìa hợp lý, cung duy trì dán cả hai hàm đảm bảo ổn định lâu dài

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, khớp cắn hết sâu, khớp cắn hạng II chỉnh thành hạng I, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *