Niềng răng mặt trong khắc phục răng lộn xộn, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu 1 răng nanh hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng mất răng nanh hàm dưới bên trái, 2 răng bên cạnh đổ vào chỗ mất răng. Khớp cắn sâu, răng hai hàm lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, tiến hành sắp đều răng, dựng thẳng trục răng hai bên chỗ mất răng nanh, mài kẽ và kéo lùi toàn hàm trên khắc phục khớp cắn sâu

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hết lộn xộn, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm hợp lý

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *