Niềng răng mặt trong cải thiện hô cho một ca hô hàm nặng, răng khấp khểnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm nặng, góc nghiêng cằm lẹm hẳn, răng hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, cắm vis ở cả hai hàm để kéo lùi phần răng cửa vào tối đa. Sau khi kéo khít khoảng nhổ răng 4, kéo lùi toàn hàm thêm về phía sau

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn phủ bình thường. Cung duy trì dán 2 hàm.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, đều hơn, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng cải thiện khoảng 50% tình trạng  hô hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *