Một trường hợp răng chìa, khớp cắn hạng II được điều trị không nhổ răng bằng mắc cài kim loại thường

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: thưa răng cửa, hàm trên chìa ra ngoài, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, cắm vis di xa toàn hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, các răng khít nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khe thưa, khớp cắn từ hạng II chỉnh thành hạng I, răng đỡ chìa hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *