Một ca niềng răng mắc cài pha lê điều trị hô cho khách hàng 35 tuổi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, răng cửa chìa, hàm dưới lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm, không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn ổn định, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng gần hết hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.