Khắc phục một ca cắn chìa, khớp cắn sâu dùng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn sâu, hô hàm trên, răng cửa hàm trên chìa ra ngoài so với hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo lùi răng cửa hàm trên, chỉnh khớp cắn hạng II

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm cắn chìa bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khớp cắn sâu, hết cắn chìa, nụ cười và góc nghiêng đẹp hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *