Một ca răng chìa, khớp cắn sâu, môi nhô được chỉnh nha mắc cài kim loại thường thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa ra ngoài, khớp cắn hạng II, cắn sâu, góc nghiêng vẩu môi

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, hàm trên bắt 2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, đỡ khớp cắn sâu, cười đẹp hơn hẳn, môi đỡ vẩu đáng kể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *