Một ca răng chìa, khớp cắn sâu, môi nhô được chỉnh nha mắc cài kim loại thường thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa ra ngoài, khớp cắn hạng II, cắn sâu, góc nghiêng vẩu môi

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, hàm trên bắt 2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng thẳng, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, đỡ khớp cắn sâu, cười đẹp hơn hẳn, môi đỡ vẩu đáng kể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.