Đỡ phải trồng 2 implant sau khi niềng răng mặt trong điều trị răng khấp khểnh và kéo đóng khoảng hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn ở hàm trên, hàm dưới mất 2 răng số 6, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên tạo chỗ sắp đều răng, cắm 2 vis hàm trên để kéo lùi tối đa tăng cường neo chặn

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi khá tốt, đỡ lệch đường giữa 2 hàm, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, đỡ nhô môi trên, khít khoảng mất răng hàm dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *