Niềng răng hô cho khách hàng mất răng số 4 sử dụng mắc cài kim loại

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng chìa, góc nghiêng hô, môi nhọn, đã mất 1 răng số 4

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng số 4 để kéo đồng thời 2 hàm vào cho thẳng trục răng cửa, giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô, môi đỡ nhọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *