Ca niềng răng hô, khớp cắn sâu, không nhổ răng, dùng mắc cài mặt lưỡi và phương pháp di xa

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, khớp cắn sâu, hàm trên hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ răng tạo chỗ sắp đều và kéo lùi toàn hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, độ cắn phủ bình thường, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *