Một ca hô, khấp khểnh, khớp cắn sâu dùng mắc cài kim loại và nhổ 4 răng để điều trị

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, nụ cười mất thẩm mỹ, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm vừa phải

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: đỡ khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy đỡ hô hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *