Một ca hô, khấp khểnh, khớp cắn sâu dùng mắc cài kim loại và nhổ 4 răng để điều trị

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả 2 hàm, nụ cười mất thẩm mỹ, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi nhô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm vừa phải

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: đỡ khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy đỡ hô hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.