Trường hợp hô được niềng răng mặt trong hàm trên phối hợp mắc cài kim loại mặt ngoài hàm dưới thành công, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên bị chìa, góc nghiêng thấy môi nhô ra trước

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm, không dùng vis. Hàm dưới dùng mắc cài kim loại để tiết kiệm chi phí

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *