Niềng răng hô, chìa, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm dưới dùng mắc cài mặt lưỡi Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, góc nghiêng bị hô, khớp cắn sâu, thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, kéo lùi răng cửa hàm trên giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, khớp cắn đỡ sâu, góc nghiêng đỡ vẩu nhiều, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *