Niềng răng khấp khểnh khớp cắn sâu bằng mắc cài pha lê

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn nặng cả hai hàm, khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên trùm gần hết lên hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4 để có chỗ trống sắp đều răng hai hàm, không dùng vis do bạn không hô

Kết quả niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp khớp cắn đúng, nụ cười tự tin

So sánh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đều hơn rõ rệt, môi trên bớt nhô một chút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *